WAT IS DE URBAN DANCE GROUND?

UDG, is een dansvloer in de openbare ruimte, in de wijk, gratis voor iedereen toegankelijk.

 

Naast de dansvloer staat een geluidsbox(DJ Post), die zónder stroom tóch geluid geeft.

 Hoe dan?: Door aan de schijf op de DJ Post te draaien ontstaat er energie waarmee het

geluid van je Smartphone wordt versterkt. Kortom een super gave geluidsbox, helemaal weerbestendig en hufterproof.

Op de UDG  kun je met je vrienden en vriendinnen buiten dansen, tiktokjes opnemen of gewoon even lekker chillen.

 

Neem je eigen muziek mee op je smartphone, speel deze af op de DJ Post en dans! Makkelijk he?

DJ-Post-child.png

BEKIJK HIER ONZE SOCIALEMEDIA

HOE HET PRODUCT IS ONTSTAAN

Petra Pluimers is dans, denkt dans en barst van de energie! Met haar bedrijf PM- dance en haar liefde voor de stad Utrecht is ze het brein achter de Urban Dance Ground!

PM-dance zet zich keihard in voor de 'anders-georganiseerde-sport'. Zij trekt op met veel sport-aanbieders en helpt en begeleidt (beginnende) sport-aanbieders. PM-dance werkt al sinds 2002 aan een klimaat waarbinnen het voor eenieder vanzelfsprekend is dat sport een essentieel onderdeel vormt van de samenleving. Ongeacht de soort sport. Los van de aanbieder.

 

‍Pluimers ”Toen ik begon aan de Master Sport en Beweeg Innovatie en wij studenten aan de slag gingen met een maatschappelijk vraagstuk was het eerste wat in mij opkwam: ‘Wat kan ik doen om de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar meer te laten bewegen?’ Ook vroeg ik me af waarom deze jongeren om te sporten niet of nauwelijks gebruik maken van de openbare ruimte. Want traditioneel gaan jongeren, en met name sinds het autogebruik is toegenomen waardoor een potje voetbal of touwtje springen op straat bijna niet meer tot de mogelijkheden behoort, ‘op locatie’ sporten en bewegen zoals we dat kennen bij de traditionele sportverenigingen. Maar de laatste jaren willen jongeren minder 'vast' zitten en er is een duidelijke verschuiving naar sporten buiten de sportverenigingen om. Dat betekent dat we anders naar sporten moeten gaan kijken, zo mogelijk meer richting bewegen in de eigen buurt? Maar waarom zie ik nooit meiden buiten sporten? Wat willen zij eigenlijk in hun wijk? En wat vinden zij van het bestaande aanbod waren vragen waarmee ik aan de slag ben gegaan”.

 

‍Met de ontwikkeling van de UDG (een vrij toegankelijke, interactieve plek in de wijk waar men op eigen muziek kan dansen) hoopt PM-dance, met dit laagdrempelige sport-aanbod, nog meer jongeren te bereiken. PM-dance is graag bereid alle kennis en kunde aangaande de UDG delen. Niet alleen om de UDG in de openbare ruimte te realiseren maar ook om met een gepast aanbod op de UDG (instructie, danslessen) voor een structurele verandering in de wijk te zorgen!

PM-dance, een maatschappelijke sport-aanbieder die streeft naar een wereld waarin het voor iedereen mogelijk is om samen en met plezier lekker en vrij te kunnen dansen!