top of page
Unknown-4.jpeg

MISSIE & VISIE

Missie: Jongeren met een eigentijdse uitdaging in de eigen leefomgeving er toe brengen in beweging te komen met een gezonde en actieve levensstijl als doel!

 

Visie:

Door binnen de eigen woon-leefomgeving een uitdagende, eigentijdse beweegmogelijkheid te creeren met de UDG zullen de jongeren niet alleen maar gaan bewegen maar zal ook de sociale cohesie in de wijk worden versterkt!

 

De eerste optie is opschaling in Nederland. Dan kan enerzijds door bijvoorbeeld kennisdeling en/of het uitbreiden van de mogelijkheden tot Urban sports beweegpleinen in de wijk(en). Maar ook door het verder door ontwikkelen van de mogelijkheden tot activatie op de bestaande UDG’s.

Marketing uitbreiden, social media volgers en frontdancers zijn de tweede stap! Zoals duidelijk naar voren kwam bij de jongeren is er nog weinig duidelijk wat de mogelijkheden zijn met de UDG. We zullen dus aan de slag gaan met het naar buiten brengen van het aanbod op de UDG, de samenwerking met (bekende) dansers aangaan en social media inzetten ter promotie. Het is van belang dat er gekeken zal worden naar de mogelijkheden tot activiteiten aanbod. Hierin zal PM-dance een leidende rol nemen als dans en beweegaanbieder.

 

bottom of page